Antoni Paweł Sułkowski

Urodzony 31 grudnia 1785 roku w Lesznie. Zmarł 13 kwietnia 1836 roku w Rydzynie. Książe, generał, naczelny wódz wojsk polskich Księstwa Warszawskiego, brał udział w oblężeniu Kołobrzegu w 1807 roku.


Służbę wojskową rozpoczął w 1806 wystawiając na własny koszt 1 pułk piechoty Legii Poznańskiej, którego został dowódcą. Pułk brał udział w walkach o Gdańsk, Słupsk i Kołobrzeg. W oblężeniu Twierdzy Kołobrzeg, żołnierze polscy oceniani byli jako pełnowartościowi w boju, obok Francuzów, bitni, odważni. Za rany pod twierdzą Franciszek Dzierżykraj Morawski, starszy adiutant pułku, otrzymał krzyż orderu Virtuti Militari klasy trzeciej.

W 1810 został generałem brygady, a w wojnie z Rosją w 1812 był dowódcą brygady kawalerii w V Korpusie księcia Józefa Poniatowskiego. W 1812 roku przystąpił do Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego.

Był marszałkiem Sejmu Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Virtuti Militari, Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej. W Kołobrzegu, znajduje się ulica jego imienia.

Tekst i fot.: Wikipedia