Prawa autorskie

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kołobrzegu zastrzega, że dalsze kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie artykułów, zdjęć, filmów i pozostałej zawartości publikowanej w niniejszym serwisie, jest zabronione.

W przypadku cytowania, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kołobrzegu zastrzega sobie obowiązek cytującego, polegający na wyraźnym i jednoznacznym wskazaniu źródła: portal "Twierdzakolobrzeg.pl".

W przypadku zainteresowania dalszym wykorzystywaniem zawartości publikowanej na portalu "Twierdzakolobrzeg.pl" prosimy o kontakt. Jesteśmy otwarci na współpracę.

Chcesz wykorzystywać opracowane przez nas materiały? Rób to zgodnie z prawem.

Jednocześnie ostrzegamy, że część materiałów jest objęta prawami autorskimi należącymi do innych osób i ich wykorzystanie może powodować dodatkowe sankcje prawne.

Administrator portalu dołożył wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe, jak najbardziej aktualne, a także aby nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować. Dlatego błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.