Twierdza Kołobrzeg

28 Pułk Zmechanizowany

28 Pułk Zmechanizowany


To już kołobrzeska historia. Powstał w 1958 roku, rozformowano go na koniec 1990 roku. Przeszedł do historii, choć obecnie jego tradycje nadal trwają dzięki Grupie Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg.

Tradycje 9 Pułku Grenadierów

9 Pułk (2 Pomorski), któremu patronował dowódca obrony Twierdzy Kołobrzeg 1807 – gen. August Neithard von Gneisenau, powstał w 1808 roku. Został rozformowany 110 lat później.

54 i 4 Pułk Piechoty

W historii miasta drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku zapisały się szczególnie dwa pułki: 54 i 4. W pierwszym, walczyli Polacy z zaborów. Drugi walczył przeciwko Polakom.

Garnizon niemiecki w Kolbergu

Próbujemy dokonać zestawienia niemieckich jednostek wojskowych związanych z kołobrzeskim garnizonem od początku XX wieku do marca 1945 roku. Na stronie www.lexikon-der-wehrmacht.de znaleźć możemy spis oddziałów Wehrmachtu, Luftwaffe i Kriegsmarine rozlokowanych w Kołobrzegu.

Garnizon (wojska lądowe)

Kołobrzeg od niepamiętnych czasów związany był w jakiś sposób z wojskiem. Pod koniec XIX wieku do użytku wojska przeznaczono trzy duże kompleksy koszarowe - dla piechoty przy ulicy Jedności Narodowej (dawniej ul. Szczecińska), dla artylerii przy ulicy Mazowieckiej (dawniej ul. Lubecka), oraz nowe koszary na ulicy Koszalińskiej.

Kościół garnizonowy

Obiekt powstał w 1832 r. jako kościół garnizonowy. Jeszcze w XIX w. po obu stronach Parsęty rozmieszczone były różne budynki koszarowe. Ich kres nastąpił dopiero po likwidacji twierdzy (rozkaz cesarza Wilhelma I z roku 1872); część obiektów rozebrano, innym nadano nowe funkcje. 

1945 rok w Kołobrzegu

Ostatnio w archiwum IPN Oddział w Szczecinie odnalazłem tom zatytułowany „Sprawozdania Szefa WUBP [Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego] za lata 1945-1948”, przechowywany pod sygn. akt IPN Sz 00103/25.

Polska parafia w Kolbergu

9 sierpnia 1861 roku ministrowie wojny oraz wyznań religijnych Prus wydali rozporządzenie, zgodnie z którym, dla żołnierzy stacjonujących w Kołobrzegu ustanowiono etat kapelana ze znajomością języka polskiego. Początkowo, nabożeństwa były odprawiane w wynajętej sali restauracyjnej.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Historia Kołobrzegu - Pamięć i Tożsamość Miasta” z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 6711817046. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres fundacja@historiakolobrzegu.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2002-2018 Fundacja Historia Kołobrzegu, fundacja@historiakolobrzegu.pl, tel. 500 166 222. Wszelkie prawa zastrzeżone.