O poszukiwaniach Reduty Saskiej

O poszukiwaniach Reduty Saskiej

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza "Parsęta" i Stowarzyszenie Historyczne "Dębosz" z Rymania, prowadzili poszukiwania na Reducie Saskiej pod Kądzielnem.


Projekt poszukiwań zakładał eksplorację terenów wokół Reduty Polskiej (Nr 8) i Reduty Saskiej (Nr 7). Pisaliśmy już o tym dość obszernie. Poszukiwaniom z kamerą towarzyszył Marek Kawęcki z portalu Gminadygowo.pl, który zrealizował materiał poświęcony tej tematyce. Zachęcamy do obejrzenia.