Rok 1807

Otrzymaliśmy skan publikacji z 1905 roku na temat oblężenia Twierdzy Kołobrzeg przez wojska włoskie w 1807 roku, pt.: "Una Divisione Italiana, All'Asedio Di Colberg (1807)".

Żołnierze Polscy z 1 Pułku Piechoty, zmierzający pod Kołobrzeg, mieli już doświadczenie w walkach o Tczew, z blokady Gdańska i walk o Słupsk. Pułkiem dowodził książę pułkownik Antoni Paweł Sułkowski (1785-1836), późniejszy generał Dywizji Księstwa Warszawskiego, naczelny wódz wojsk polskich Księstwa Warszawskiego.

Początek XIX wieku to okres nowych niepokojów, konfliktów i wojen w Europie, wywołanych wzrostem wpływów Francji i Napoleona Bonaparte. W polu armii pobite zostały największe mocarstwa Europy. Genezy wojny Prus z Francją należy doszukiwać się w braku zrozumienia Napoleona dla neutralności Prus w czasie wojny III koalicji.

Załoga Twierdzy

Robert
Lobo
Przemek
Artur
Ola
Darek

In Memoriam

Jerzy Patan (1939-2016)  fotoreporter, dziennikarz, pasjonat historii. Autor wielu cennych książek o dziejach miasta. Pomagał życzliwie współtworzyć ten portal. Pozostanie w naszej pamięci.