Garnizon

9 Pułk (2 Pomorski), któremu patronował dowódca obrony Twierdzy Kołobrzeg 1807 – gen. August Neithard von Gneisenau, powstał w 1808 roku. Został rozformowany 110 lat później.

W historii miasta drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku zapisały się szczególnie dwa pułki: 54 i 4. W pierwszym, walczyli Polacy z zaborów. Drugi walczył przeciwko Polakom.

Kołobrzeg od niepamiętnych czasów związany był w jakiś sposób z wojskiem. Pod koniec XIX wieku do użytku wojska przeznaczono trzy duże kompleksy koszarowe - dla piechoty przy ulicy Jedności Narodowej (dawniej ul. Szczecińska), dla artylerii przy ulicy Mazowieckiej (dawniej ul. Lubecka), oraz nowe koszary na ulicy Koszalińskiej.

Próbujemy dokonać zestawienia niemieckich jednostek wojskowych związanych z kołobrzeskim garnizonem od początku XX wieku do marca 1945 roku. Na stronie www.lexikon-der-wehrmacht.de znaleźć możemy spis oddziałów Wehrmachtu, Luftwaffe i Kriegsmarine rozlokowanych w Kołobrzegu.

Ostatnio w archiwum IPN Oddział w Szczecinie odnalazłem tom zatytułowany „Sprawozdania Szefa WUBP [Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego] za lata 1945-1948”, przechowywany pod sygn. akt IPN Sz 00103/25.

Załoga Twierdzy

Robert
Lobo
Przemek
Artur
Ola
Darek

In Memoriam

Jerzy Patan (1939-2016)  fotoreporter, dziennikarz, pasjonat historii. Autor wielu cennych książek o dziejach miasta. Pomagał życzliwie współtworzyć ten portal. Pozostanie w naszej pamięci.