Książka o wojnie 7-letniej

Historia trzech oblężeń, zakończona ostateczną kapitulacją, znalazła swój szeroki opis w książce wydanej we Frakfurcie w 1763 roku, a więc w roku powrotu twierdzy do państwa pruskiego. Na ponad 400 stronach opisano przebieg oblężenia, siły i środki zaangazowane w konflikt, a także rokowania pokojowe.Denkwürdigkeiten der drey Belagerungen Colbergs durch die Russen in den Jahren 1758, 1760 und 1761 : Mit Kupfern.
Pobierz i przeczytaj - plik pdf ok. 145 Mb.