Twierdza Kołobrzeg

Arnold Ruge

Urodził się 13 września 1802 roku w Bergen auf Rugen. Zmarł 31 grudnia 1880 roku w Brighton.


Początkowo, nauki pobierał w Stralsundzie. W wieku 19 lat rozpoczął studiowanie filozofii na Uniwersytecie w Halle. Związał się z Ruchem Burszów, który kwestionował władzę absolutną Hohenzolernów. Był zwolennikiem zjednoczenia Niemiec i wolności obywatelskich. Prowadził publiczną agitację w tym zakresie, co nie spodobało się aparatowi państwowemu. Został aresztowany i uwięziony w Berlinie-Köpenick.W 1825 roku sąd we Wrocławiu zajął się jego apelacją i skazał go na karę twierdzy: 15 lat internowania w Twierdzy Kołobrzeg.

Został przewieziony do Kołobrzegu. Zamieszkał w pobliżu Bramy Kamiennej (dziś ul. Budowlana). Zajął się dalszym studiowaniem. Czytał dzieła Sofoklesa, Platona, Teokryta. Zajął się również tłumaczeniem poezji antycznej. Ułaskawiony w 1830 roku przez króla Fryderyka Wilhelma III. Wyjechał do Halle.

Uzyskując stopień docenta na tamtejszym uniwersytecie, zajął się poglądami Georga Friedricha Hegla. W 1837 roku przystąpił do lewicowego odłamu jego zwolenników. Postulował wprowadzenie swobód politycznych i poszanowania religii oraz wolności słowa w państwie pruskim. W 1843 roku wyjechał do Paryża, gdzie związał się z socjalistami Karola Marksa. Współpraca z nim zaowocowała publikacajmi publicystycznym. W 1845 roku osiedla się w Lipsku, gdzie zostaje wydawcą prasy i książek. Jego poglądy trafiają na podatny grunt w trakcie Wiosny Ludów. Zostaje członkiem lokalnego parlamentu we Frankfurcie z poparciem skrajnej lewicy. W 1848 mieszka w Berlinie, ale po stłumieniu ruchu rewolucyjnego wyemigrował do Londynu. Po krótkiej działalności politycznej przenosi się do Bringhton, gdzie zostaje zwolennikiem polityki Otto von Bismarcka. Po bitwie pod Sadową stwierdził: "Oto rozpoczęła się pruska era w dziejach Europy". Za swoją lojalność państwo pruskie aż do śmierci płaciło mu regularną pensję: 3 tysiące marek miesięcznie.

Filozof i pisarz Arnold Ruge - rysunek z 1863 rok.

Fot. Wikipedia

Administratorem danych osobowych jest Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Złotej 3/9 78-100 Kołobrzeg, z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 512-583-918. Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2015-2023 GRH Kołobrzeg, tel. 500 166 222. Wszelkie prawa zastrzeżone.