Uzbrojenie artyleryjskie

W archiwach zachowało się sporo informacji na temat uzbrojenia artyleryjskiego Twierdzy Kołobrzeg. W zależnośc od okresu, liczby zmieniały się - im bardziej politycznie sytuacja w Europie była zapalna, tym generalnie wyposażenie twierdzy wzrastało. Warto też pamiętać, że w okresie załoga twierdzy składała się z oddziałów rezerwowych, uzupełniających, bogate wyposażenie nie było jej potrzebne. Poniżej prezentujemy uzbrojenie artylerysjkie twierdzy z początku XVII wieku (za. H. Kroczyński, Twierdza Kołobrzeg".
 


Wyszczególnienie

lata

1702

1712

1722

spiżowe

żelazne

spiżowe

żelazne

spiżowe

żelazne

Armaty    24 funt.

2

-

2

-

2

6

                 18 funt.

-

5

-

-

-

-

                 12 funt.

4

2

4

18

4

16

                   8 funt.

-

3

-

3

-

3

                   6 funt.

5

23

2

29

5

21

                  3 funt.

5

16

5

15

5

17

                  2 funt.

11

-

11

-

-

-

              1 ½ funt.

10

--

11

-

-

-

                  1 funt.

1

2

1

2

1

-

16 łutowe

-

-

3

-

3

-

razem

46

54

50

70

20

70

Haubice 16 funt.

3

-

-

3

-

2

Moździerze 100 funt.

-

-

1

-

1

-

                        50 funt.

-

4

-

6

-

6

                        25 funt.

-

-

1

4

1

4

                        16 funt.

3

-

-

-

-

-

razem

3

4

2

10

2

10

Razem dział

52

58

52

83

22

82


Działa Twierdzy Kołobrzeg na wystawie Muzeum Oręża Polskiego.