Twierdza Kołobrzeg

Oddziały polskie i radzieckie

Stan dywizji na początku kołobrzeskiej bitwy: 6082 żołnierzy, 13 dział samobieżnych SU-76.


3 Pomorska Dywizja Piechoty im. Romualda Trauguttadowódca dywizji - płk dypl. Stanisław Zajkowski
z-ca do spraw polityczno-wychowawczych - mjr Bronisław Marczewski
szef sztabu - ppłk dypl. Nikodem Kunderewicz

7 Kołobrzeski Pułk Piechoty
dowódca - mjr Stanisław Russijan
w skład pułku wchodził również:
- 8 Bydgoski Pułk Piechoty - bez batalionów piechoty (w czasie bitwy dowodził nimi mjr Mikołaj Zielenin)
9 Zaodrzański Pułk Piechoty
dowódca - ppłk Józef Kacan;
3 Kołobrzeski Pułk Artylerii Lekkiej (przemianowany na 5 Pułk Artylerii Lekkiej)
dowódca - ppłk Karol Łosicki

oraz:
3 dywizjon artylerii samobieżnej (d-ca mjr Iwanow)
3 batalion szkolny (d-ca mjr Eliasz Łaszkow)
4 batalion saperów (d-ca kpt. Edward Utyro)
3 batalion sanitarny
3 kompania rozpoznawcza (zwiadu)
3 kompania łączności
3 kompania chemiczna
3 kompania samochodowo-transportowa
3 ambulans weterynaryjny
pododdziały specjalne i pomocnicze


4 Pomorska Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego
Stan dywizji na początku kołobrzeskiej bitwy: 6691 żołnierzy, 10 dział samobieżnych SU-76.

dowódca dywizji - gen. bryg. Bolesław Kieniewicz
z-ca do spraw polityczno - wychowawczych - ppłk Józef Urbanowicz
szef sztabu - ppłk Michał Farafonow

10 Pułk Piechoty
dowódca - płk Wincenty Potapowicz
11 Pułk Piechoty
dowódca - płk Witalis Kondratowicz
12 Kołobrzeski Pułk Piechoty
dowódca - płk Dymitr Wariończyk
6 Pułk Artylerii Lekkiej
dowódca - ppłk Edward Kumpicki

oraz:
4 dywizjon artylerii samobieżnej (d-ca kpt. Grzegorz Tupiąca, mjr Mikołaj Dawiskiba)
4 batalion szkolny (d-ca mjr Jan Lewkowicz)
5 batalion saperów (d-ca mjr Grzegorz Durow)
4 batalion sanitarny
4 Kompania łączności
4 kompania chemiczna
4 kompania samochodowo - transportowa
4 piekarnia polowa
4 ambulans weterynaryjny
pluton dowódcy artylerii, warsztaty remontowe
2975 stacja poczty polowej
1949 kasa banku polowego


6 Pomorska Dywizja Piechoty
Stan dywizji na początku kołobrzeskiej bitwy: 6899 żołnierzy

dowódca dywizji - płk Gienadij (Genadiusz) Szejpak
z-ca do spraw polityczno - wychowawczych - mjr Jakub Wachtel
szef sztabu - ppłk Józef Sielicki

14 Kołobrzeski Pułk Piechoty
dowódca - mjr Marceli Domeradzki
16 Kołobrzeski Pułk Piechoty
dowódca - mjr Aleksy Diergunow
18 Kołobrzeski Pułk Piechoty
dowódca - płk Stanisław Ziarkowski
23 Kołobrzeski Pułk Artylerii Lekkiej
dowódca - mjr Anatol Lisiewicz, mjr Jerzy Łańcut

oraz:
5 dywizjon artylerii samobieżnej (d-ca mjr Budzieńczuk)
6 batalion szkolny (d-ca por. Wiktor Wersocki)
13 kołobrzeski batalion saperów (d-ca mjr Mikołaj Bogdanow)
6 batalion sanitarny
6 kompania rozpoznawcza (zwiadu)
15 kompania łączności
6 kompania chemiczna
8 kompania samochodowo - transportowa
7 piekarnia polowa
6 ambulans weterynaryjny
pluton dowódcy artylerii, warsztaty remontowe
3045 stacja poczty polowej
1867 kasa banku polowego


4 Pomorski Pułk Czołgów Ciężkich
Stan dywizji na początku kołobrzeskiej bitwy: 327 żołnierzy, 14 czołgów IS-2
W czasie bitwy dowodził  ppłk Jan Mołokanow

1 kompania czołgów ciężkich (d-ca kpt. Wasal Riabcew)
2 kompania czołgów ciężkich (d-ca kpt. Mikołaj Pawlenko)
3 kompania czołgów ciężkich (d-ca kpt. Grzegorz Bubryń)
4 kompania czołgów ciężkich


2 Pomorski Samodzielny Zmotoryzowany Przeciwpancerny Batalion Miotaczy Ognia
Stan przed bitwą: 498 żołnierzy, 59 plecakowych miotaczy ognia ROKS-3 i 511 miotaczy fugasowych
dowódca - mjr Michał Titow

3 kompanie miotaczy ognia
1 kompania ckm-ów


2 Pomorska Brygada Artylerii Haubic
Stan przed bitwą: 1948 żołnierzy, 58 haubic kal. 122 mm.
dowódca - płk Kazimierz Wikientiew

7 pułk artylerii haubic
(d-ca ppłk Piotr Dąbrowski)
8 pułk artylerii haubic
(d-ca ppłk dypl. Piotr Jakub Parchomowski)
9 pułk artylerii haubic
(d-ca ppłk Mikołaj Arnaut)


3 Warszawska Brygada Artylerii Haubic
Stan przed bitwą: 2046 żołnierzy, 60 haubic kal. 122 mm
dowódca - płk Stanisław Skokowski

10 pułk artylerii haubic
(d-ca ppłk Aleksander Gorochow)
11 pułk artylerii haubic
(d-ca ppłk Michał Czyżykow)
12 pułk artylerii haubic
(d-ca ppłk Michał Karbowniki)


5 Pomorska Brygada Artylerii Ciężkiej
Stan przed bitwą: 1072 żołnierzy, 36 haubicoarmat kal. 152 mm
dowódca - gen. bryg. Włodzimierz Kierp

3 dywizjony (9 baterii):
1 dywizjon artylerii ciężkiej (d-ca mjr Franciszek Juchniewicz),
2 dywizjon artylerii ciężkiej (d-ca mjr Jan Sołowiow),
3 dywizjon artylerii ciężkiej (d-ca mjr Julian Pawłowski),


1 Pomorski Samodzielny Pułk Moździerzy
Stan przed bitwą: 619 żołnierzy, 35 moździerzy kal. 120 mm
dowódca - mjr Jan Popowicz

2 dywizjony, łącznie 6 baterii:
1 dywizjon moździerzy (d-ca kpt. Seweryn Niedzielski)
2 dywizjon moździerzy (d-ca kpt. Michał Abadowski)


Z 1 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej
d-ca dywizji płk Kazimierz Prokopowicz

15 papl
Stan z 1 IV 1945 - 503 żołnierzy, 23 działka plot kal. 37 mm, 16 wielkokalibrowych karabinów maszynowych
dowódca - ppłk Anatol Przybylski

W bezpośredniej walce w Kołobrzegu wzięła udział grupa 160 żołnierzy i 12 wielkokalibrowych karabinów maszynowych

18 papl
Stan: 498 żołnierzy, 16 dział plot kal. 85 mm.
dowódca - Georgij Pogorełow
Udział w kołobrzeskiej bitwie był symboliczny - wystrzelono 96 pocisków


Z 1 Warszawskiej Brygady Saperów
d-ca brygady- płk Bronisław Lubański

8 Kołobrzeski Batalion Saperów (d-ca mjr Aleksander Dreling)
9 Kołobrzeski Batalion Saperów (d-ca kpt. Jan Żytlo)
Łącznie ok. 800 żołnierzy


7 Warszawski Samodzielny Zmotoryzowany Batalion Pontonowo-Mostowy
333 żołnierzy
dowódca - ppłk Anatol Kreczko


4 Pomorska Mieszana Dywizja Lotnicza
1 pułk lotnictwa myśliwskiego "Warszawa"
(d-ca ppłk Jan Tałdykin)
Wykonał kilka lotów nad Kołobrzeg

2 pułk nocnych bombowców "Kraków"
(d-ca mjr Ciemion Worobiow)
Dokonał jednego nocnego nalotu na Kołobrzeg

3 pułk lotnictwa szturmowego
Wykonał kilku lotów nad Kołobrzeg
(d-ca ppłk Jan Mianow)


Z jednostek tyłowych 1 AWP
Wyróżniły się bataliony samochodowe, które otrzymały miano "kołobrzeskich":

1 batalion samochodowy
317 żołnierzy, 142 samochody
dowódca - mjr Michał Muchin

2 batalion samochodowy
313 żołnierzy, 155 samochodów
dowódca - kpt. Franciszek Jurgens


Jednostki Armii Czerwonej
W dniach 4 - 7 III 1945:
45 brygada pancerna
dowódca - płk Nikołaj Morgunow

Wspierały ją:
270 pułk moździerzy gwardyjskich (rakietowych)
dowódca - mjr A.F. Olifierenko

362 pułk artylerii pancernej
dowódca - mjr  Biekietow

9 samodzielny batalion gwardii motocyklistów
dowódca - kpt. A.M. Lipiński

W dniach 6-9 III 1945:
272 Świrsko - Pomorska Dywizja Piechoty
dowódca - płk Mieszkow

1061, 1063 oraz 1065 pułki piechoty
815 pułk artylerii
340 samodzielny dywizjon artylerii pancernej

W dniach 16-17 III 1945
6 Leningradzka Brygada Artylerii Rakietowej z 5 Armii Uderzeniowej
dowódca - płk Łobanow

Wyposażona w "katiusze" M-31 kal. 300 mm


Odziały (polskie i radzieckie) biorące udział w walkach o Kołobrzeg (4-18 marca 1945 r.)
wg książki Hieronima Kroczyńskiego "Twierdza Kołobrzeg"
 

Okres

Nazwa

Stan faktyczny

Uwagi

żołnierzy

dział i moź - dzierzy

czołgów i dział panc.

4-7 III

45 Brygada Pancerna Gwardii (radz.)
270 Pułk Moździerzy Gwardyjskich (radz.)
362 Pułk Artylerii Pancernej (radz.)
9 Samodzielny Batalion Gwardii Motocyklistów (radz.)

?

?

?

 

6-9 III

272 Świrsko - Pomorska Dywizja Piechoty (radz.)

?

?

?

9-17 III 1063 pp tej dywizji blokował Szaniec Waldenfelsa

7/8-18 III

6 Pomorska Dywizja Piechoty

6600

152

-

 

7/8-18 III

3 Warszawska Brygada Artylerii Haubic

2046

60

-

 

9-18 III

3 Pomorska Dywizja Piechoty

7464

140

13 + 6 sam. panc

8 pp bez bp

9-18 III

2 Pomorska Brygada Artylerii Haubic

1948

58

-

 

9-18 III

1 Pomorski Samodzielny Pułk Moździerzy

619

36

-

 

9-18 III

5 Pomorska Brygada Artylerii Ciężkiej

1072

36

-

 

9-18 III

1 Warszawska Brygada Saperów

Ok. 700

-

-

Tylko 8 i 9 bsap.

11-18 III

2 Pomorski Samodzielny Zmotoryzowany Przeciwpancerny Batalion Miotaczy Ognia

Ok. 400

-

-

Niekompletny

12-18 III

4 Pomorska Dywizja Piechoty

6691

180

10 + 1 sam. panc

 

12-18 III

4 Pomorski Pułk Czołgów Ciężkich

327

-

14

 

13-18 III

1 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej

Ok. 1000

40

-

Tylko 15 i 18 paplot

16-18 III

6 Leningradzka Brygada Artylerii Rakietowej (radz.)

?

?

?

 

8-18 III

4 Mieszana Dywizja Lotnicza

?

-

-

W niektóre dni

Administratorem danych osobowych jest Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Złotej 3/9 78-100 Kołobrzeg, z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 512-583-918. Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2015-2023 GRH Kołobrzeg, tel. 500 166 222. Wszelkie prawa zastrzeżone.