1807 - przebieg walk

Początek XIX wieku to okres nowych niepokojów, konfliktów i wojen w Europie, wywołanych wzrostem wpływów Francji i Napoleona Bonaparte. W polu armii pobite zostały największe mocarstwa Europy. Genezy wojny Prus z Francją należy doszukiwać się w braku zrozumienia Napoleona dla neutralności Prus w czasie wojny III koalicji.