Karl von Waldenfels

Karl Wilhelm Ernst von Waldenfels - urodził się 10 kwietnia 1772 roku w Bayreuth, poległ w nocy 15 czerwca 1807 roku. Do wojska wstąpił w wieku lat 15. Służbę rozpoczął w 56. a następnie w 45. Pułku Piechoty. Brał udział w bitwie pod Jeną w 1806 roku w stopniu kapitana. Został lekko ranny. Na przełomie listopada i grudnia 1807 roku zasilił załogę Twierdzy Kołobrzeg. W 1807 roku pełnił funkcję zastępcy komendanta. 


Poległ w walkach o Fort Wilczy 15 czerwca 1807 roku. Wysoce prawdopodobne, że zginął od kuli polskiego żołnierza z 1 Pułku Piechoty ks. płka Antoniego Sułkowskiego. Jak podaj H. Kroczyński, pozostawił żonę Elżbietę z d. Sarasin i dwie córki: Elżbietę i Teresę. Pochowano go na cmentarzu na Ujściu. 17 lat później obok niego spoczął Joachim Nettelbeck.

Jego imieniem nazwano zbudowany w latach 1832-36 Szaniec w okolicy Fortu Wilczego, obecnie Szaniec Kamienny. Tam też znajdowała się tablica poświęcona jego osobie.

Gróg Nettelbecka i Waldenfelsa