Otto Christof von Sparr

Pochodził z rodziny szlacheckiej w Marchii Brandenburskiej. Urodził się w Lichterfelbe niedaleko Eberswalde 13 listopada 1599 roku lub w Prenden w pobliżu Bernau w 1605 roku. Zmarł 9 maja 1688 roku. Feldmarszałek armii Brandenbursko-Pruskiej. Pierwszy gubernator Twierdzy Kołobrzeg.

W czasie wojny trzydziestoletniej był oficerem w armii cesarskiej. Następnie zaczął służbę dla wielkiego elektora. Po przejęciu Kołobrzegu przez Brandenburgię w 1653 roku na krótko zostaje gubernatorem nowoutworzonej twierdzy. W 1655 roku przejmuje dowództwo nad armią elektora. Dowodzi w wielu zwycięskich bitwach. W 1657 roku zostaje awansowany na feldmarszałka. Wlaczyuł przeciwko Szwecji oraz Imperium Osmańskiemu.

Pochowany w kościele Mariackim w Berlinie.

Fot. Wikipedia