Twierdza Kołobrzeg

Tradycje 9 Pułku Grenadierów

9 Pułk (2 Pomorski), któremu patronował dowódca obrony Twierdzy Kołobrzeg 1807 – gen. August Neithard von Gneisenau, powstał w 1808 roku. Został rozformowany 110 lat później.


Kołobrzeski Pułk Grenadierów „Graf Gneisenau” Nr 9 (2 Pomorski) [Colbergsche Grenadier-Regiment „Graf Gneisenau“], znany był powszechnie jako Kołobrzeski Pułk Piechoty. Swoimi tradycjami nawiązywał on do historycznej obrony twierdzy kołobrzeskiej podczas wojny francusko-pruskiej w latach 1806-1807. Powstanie tego związku taktycznego zatwierdził król Fryderyk Wilhelm III w 1808 roku. Tradycje I i II batalionu sięgają I połowy XVIII wieku, a batalion fizylierów powstał w 1806 roku. W skład pułku wchodzili m.in. żołnierze, którzy brali udział w walkach o obronę twierdzy.

Koszary główne pułku znajdowały się w Stargardzie. W swojej historii, pułk stacjonował m.in. w Kołobrzegu (1808), Szczecinie (1817-72), Berlinie (1828-29, 1849-51), od 1872 roku, po likwidacji Twierdzy Kołobrzeg – w Stargardzie.

Podczas wojny prusko-austriackiej w 1866 roku pułk walczył w ramach 4. Dywizji Piechoty II Korpusu i uczestniczył w walce pod Hradec Králové. W wojnie francusko-pruskiej w latach 1871-72, żołnierze z 9 Pułku walczyli pod Gravolette, Metz i Paryżem. Pułk w całości brał udział w I wojnie światowej. Ten globalny konflikt przetrwały jego resztki, które wróciły do Niemiec i 19 grudnia 1918 został rozformowany. Tradycje formacji przejął utworzony w Stargardzie 4 Pułk Piechoty.

Tradycyjne 9. Pułku są podtrzymywane po dziś dzień w ramach grupy rekonstrukcyjnej (zobacz).

Zapraszamy do wysłuchaniu marszu 9. Pułku:

Na pocztówkach pojawiało się wiele przedstawień walk o Kołobrzeg w 1807 roku. Często w tle przedstawiano bryłę kolegiaty.

Pocztówka wydana w 100-lecie istnienia 9. Pułku.
Ilustracja z książki Karla von Bagensky: Geschichte des 9. Infanterie-Regiments genannt das Kolbergsche, Kolberg 1842.
Kołobrzeski Pułk Piechoty na przedwojennej pocztówce.
006
007Godło Pułku, a poniżej używany przez niego sztandar. Fot. Wikipedia.
008
009Flaga 9. Pułku z 1813 roku.
010Kapitan 9. Pułku w mundurze paradnym.
011Flaga 9. Pułku, II-IV Batalion.
012Flaga 9. Pułku, I Batalion.

Administratorem danych osobowych jest Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Złotej 3/9 78-100 Kołobrzeg, z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 512-583-918. Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2015-2023 GRH Kołobrzeg, tel. 500 166 222. Wszelkie prawa zastrzeżone.