Twierdza Kołobrzeg

Garnizon niemiecki w Kolbergu

Próbujemy dokonać zestawienia niemieckich jednostek wojskowych związanych z kołobrzeskim garnizonem od początku XX wieku do marca 1945 roku. Na stronie www.lexikon-der-wehrmacht.de znaleźć możemy spis oddziałów Wehrmachtu, Luftwaffe i Kriegsmarine rozlokowanych w Kołobrzegu.

Próbujemy dokonać zestawienia niemieckich jednostek wojskowych związanych z kołobrzeskim garnizonem od początku XX wieku do marca 1945 roku. Na stronie www.lexikon-der-wehrmacht.de znaleźć możemy spis oddziałów Wehrmachtu, Luftwaffe i Kriegsmarine rozlokowanych w Kołobrzegu.

Poniżej spróbujemy dokonać zestawienia niemieckich jednostek wojskowych związanych z kołobrzeskim garnizonem od początku XX wieku do marca 1945 roku. Na stronie www.lexikon-der-wehrmacht.de znaleźć możemy spis oddziałów Wehrmachtu, Luftwaffe i Kriegsmarine rozlokowanych w Kołobrzegu. Oto ta lista:
Jednostki frontowe:
Infanterie-Regiment Kolberg
Infanterie-Regiment 4, Stab, 13., 14. Kompanie
II./Infanterie-Regiment 4 (Jäger-)
III./Infanterie-Regiment 4
15./Infanterie-Regiment 4
Ergänzungs-M.W.Kompanie 2
Panzer-Abwehr-Lehr-Abteilung 2
Panzer-Abwehr-Abteilung 32
3./Kraftfahr-Abteilung 2
Festungs-Maschinengewehr-Bataillon 91
Bataillon (H.Uffz.Schule) Kolberg
Panzer-Jäger-Abteilung 32
Landesschützen-Bataillon III/II
Marine-Flak-Abteilung 243
Luftwaffen-Sanitäts-Abteilung 1/III Kolberg
Stab Nahaufklärungsgruppe 3
1./Nahaufklärungsgruppe 3
4./Nahaufklärungsgruppe 31(NSt.)
I./Nachtjagdgeschwader 5
7./Nachtjagdgeschwader 5


Koszary 1. pomorskiego pułku artylerii polowej no. 2 (1. Pomm. Feld-Artilleire Regiments No. 2).

Jednostki rezerwowe i szkolne
Sanitäts-Staffel
Heeresfachschule (V.W.)
Heeresfachschule (V.)
Heeresfachschule (L.)
Heeresfachschule (Forst)
Infanterie-Ersatz-Regiment 32
Grenadier-Ersatz-Regiment 258
Infanterie-Ersatz-Bataillon 4
Infanterie-Ausbildungs-Bataillon 4
Grenadier-Ersatz-Bataillon 4
Grenadier-Ausbildungs-Abteilung 4
Infanterie-Geschütz-Ersatz-Kompanie 32
Infanterie-Geschütz-Ersatz-Kompanie 207
Panzer-Abwehr-Ersatz-Abteilung 2
Panzer-Jäger-Ersatz-Abteilung 2
Panzer-Jäger-Ausbildungs-Abteilung 2
Heeres-Unteroffiziers-Schule für Panzertruppen
Torpedoschule II
2. Abteilung/Torpedoschule
Torpedoschule III
Flugzeugführerschule C 6
Flugzeugführerschule B 6
Fliegerschützenschule 2
Feld-Flakartillerie-Schule 15 (Mitte)

Powyższy spis jest bardzo zadawalający, lecz my postaramy się przybliżyć wymienione jednostki i także uzupełnić listę o okres wcześniejszy.


Zbiórka na koszarowym placu.

1919 rok
13 lutego 1919 r., w Kołobrzegu sformowany został Freikorps Hindenburg (przeczytaj o wizycie feldamrszałka Hindenburga w Kolbergu). Dowódcą został Hauptmann Otto. Jednostka liczyła 765 żołnierzy i składała się z I.Sturmbataillon, II.Garde-Grenadier Bataillon, 1., 2. i 3. Kav. Regiment oraz Betterie. Freikorps Hindenburg, 10 czerwca 1919 r. użyty został do stworzenia Brygady Reichswehry (Reichswehr-Brigade)

30 września 1919 r. sformowane zostało w Kołobrzegu Gruppenkommando 3. Komendantem został Generalleutnant Ludwig von Estorff. Piastował swój urząd od momentu powstania komendantury do 1 maja 1920 r. Gruppenkommando 3 rozwiązane zostało 30 kwietnia 1920 r.

1921 rok
W 1921 r. powołany został do życia 4. pułk piechoty (pruski) (4. Infanterie-Regiment (Preußisches). Jako ciekawostkę odnośnie tej jednostki możemy podać, że w 1.X.1932 r., na dowódcę batalionu strzelców powołany został nie kto inny jak Erich von Manstein! W październiku 1934 r., już jako jednostki Wehrmachtu, I. i III. batalion 4. pruskiego pułku piechoty, zostały użyte do sformowania 25. pułku piechoty (25.Inf-Reg), pierwotnie znanego jako Stargardzki Pułk Piechoty (Infanterie-Regiment Stargard). II. batalion oraz batalion szkolny 4. pruskiego pułku piechoty, posłużyły do stworzenia 4. pułku piechoty (4. Infanterie-Regiment) (choć na początku znanego jako Infanterie-Regiment Kolberg). 4.Inf-Reg podlegał pod 2.Dywizję Piechoty (2.Infanterie-Division) ze Szczecina.

1938 rok
Fotografia poniżej przedstawia żołnierzy z Flak - Reg. 64 w kołobrzeskim porcie w sierpniu 1938. Foto otrzymaliśmy od naszego kolegi Adama.1939 rok
26 sierpnia 1939 r., w Kołobrzegu sformowany został 32. rezerwowy pułk piechoty (32. Infanterie-Ersatz-Regiment). Pułk był jednostką rezerwową dla 32. Dywizji Piechoty (32. Infanterie-Division) z Koszalina, oraz podlegał także pod komendanturę Ersatztruppen II. Od 9 listopada 1939 r. Inf-Erz-Reg przeszedł pod skrzydła 152 Inf-Div. 1 listopada 1942 r., pułk zmienił nazwę na 258. rezerwowy pułk grenadierów (258. Grenadier-Ersatz-Regiment). Tym razem zwierzchnikiem była 192 Dywizja Piechoty (192. Inf-Div). 1943 r., pułk stacjonował w Ostrowie Wielkopolskim. Historia pułku zakończyła się 19 stycznia 1945 r. pod Łodzią. Tam, jako Kampfgruppe 2/XXI został rozbity.

Równocześnie i nierozerwalnie z historią 32 pułku, rozgrywały się dzieje 4. rezerwowego batalionu piechoty (4.Infanterie-Ersatz-Bataillon), powstałego również 26 sierpnia 1939 r. 1 listopada 1942 r., batalion został podzielony na: rezerwowy batalion piechoty (Inf-Erz-Bat) i szkolny batalion piechoty (Infanterie-Ausbildungs-Bataillon). Batalion szkolny powstał z 4. kompanii szkolnej (4.Ausbildungs-Kompanie) z 4. Inf-Erz-Bat, a podlegał pod 192. Inf.Div.

Zagłębiając się w dane na temat koszalińskiej 32. Inf-Div., przeczytać możemy, że podlegały pod nią m.in.:
- 4.Inf-Reg (Kolberg)
- I.Inf-Bat (Treptow)
- II.Jäg-Bat (Kolberg)
- III.Inf-Bat (Kolberg)
- E. (Woldenberg)
- Rgt.Veterinär (Kolberg).
Tym tropem idąc do listy jednostek garnizonu kołobrzeskiego dochodzą: II.Jäg-Bat i pułk weterynaryjny (Rgt.Veterinär).

Inną jednostką powstałą w 26 sierpnia 1939 r. w Kołobrzegu był Marine-Flak-Abteilung 243. Podlegała ona pod Küstenbefehlshaber Pommern. W skład wchodziły 4, później 5 kompanii. Nigdy do końca nie została sformowana i we wrześniu 1939 r. jednostkę już rozformowano. Na nowo powstała później w maju 1944 r. w Rendsburgu przy I. Marine-Flak-Brigade. W 'kołobrzeskim' okresie dowódcą był Kapitänleutnant M.A. Haueisen.

1944 rok
Od stycznia 1944 r., w Kołobrzegu istniała szkoła podoficerska Heeres-Unteroffiziersschule (Panzerjäger) Kolberg/Eisenach. Nazwisko pierwszego szefa szkoły nie jest nam znane, natomiast drugim, w lipcu 1944 r. został Major d.Res. Bückel. Być może przy tej szkole istniał kołobrzeski Panzerabwehrabteilung 32...


Kasyno oficerskie 54.pułku piechoty.

Administratorem danych osobowych jest Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Złotej 3/9 78-100 Kołobrzeg, z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 512-583-918. Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2015-2023 GRH Kołobrzeg, tel. 500 166 222. Wszelkie prawa zastrzeżone.