Dni Twierdzy Kołobrzeg

Przy Reducie Solnej odbyły się Dni Twierdzy. Impreza została zorganizowana z okazji 210 rocznicy walk o Twierdzę Kołobrzeg w 1807 roku.Organizatorem przedsięwzięcia był Tadeusz Waśko i Piracka Przygoda oraz Muzeum Patria Colbergiensis. Rekonstruktorzy zgromadzili się na terenie przed Redutą Solną. Był pokaz walk o Twierdzę Kołobrzeg w wykonaniu grup różnych narodowości, w tym Polaków.