Szaniec Zielony (Załęże)

Szaniec ziemny, zbudowany w XVIII wieku jako dzieło o charakterze polowym, zrealizowane na południe od Szańca Kleista i na zachód od Reduty Bagiennej, niemal dokładnie na linii tych fortyfikacji (obecnie ulica Wiosenna i Kasztanowa).

Mamy niewiele informacji na temat tej fortyfikacji. Nie należy mylić tej fortyfikacji z Zielonym Szańcem na wysokości Bogusławca. Obiekt rozbudowano w 1807 roku podczas realizowania zespołu fortyfikacji polowych, których celem była obrona Załęża (Maikuhle). Ta część miasta została niemal całkowicie pominięta podczas rozbudowy twierdzy w latach 1770-1774, konsekwencją czego były obawy o zbyt szybkie przesuwanie się przeciwnika w kierunku Reduty Bagiennej i Szańca Maikuhle (Heydego). Obiekt planowano rozbudować w latach 1832-36, podczas ostatniej modernizacji twierdzy, ale od tego odstąpiono.

Szaniec Zielony na planie inwentaryzacyjnym twierdzy z II polowy XIX wieku. © Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz.
GStA PK, XI. HA Karten, Kriegsministerium, Festungspläne, A 71237.
Szaniec Zielony, ulica Wiosenna, 2013 r.

Park przy ul. Wiosennej i Kasztanowej, obecnie bez nazwy - widoczne pomnikowe okazy drzew, 2013 r.