Twierdza Kołobrzeg

Szaniec Siederlande

Szaniec Siederlande

Była to pozostałość po XIX-wiecznych umocnieniach ziemnych, które powstały w ramach realizacji fortyfikacji polowych na przedpolu. Szaniec znajdował się na niewielkim wzgórzu u wejścia w przesmyk między "białymi" i "czerwonymi koszarami". Obecnie jest to teren osiedla mieszkaniowego.

Niemcy w 1945 roku mieli tu stanowiska broni maszynowej i obronne schrony bojowe, które spełniały rolę pozycji przesłaniania dla obu kompleksów koszar. Po wcześniejszym ostrzale artyleryjskim (przez batalionową kompanię moździerzy dowodzoną przez chor. Stanisława Nałęcz-Komornickiego; bezpośrednio kierował ogniem oficer ogniowy 6 kom chor. Wincenty Pyclik oraz przez ciężką artylerię ostrzeliwującą koszary) szturmem zdobyli wzgórze żołnierze 6 kom. 14 pp. W ataku tym zasłużyli się szczególnie strzelcy 1 plutonu: kpr. Jarzębski, kpr. Dec, strz. Jakubowski, celowniczy Marczak i inni...

Po wojnie, teren w całości zajęty przez wojsko, znajdował się tu teren szkoleniowy. Po likwidacji jednostki wojskowej, obszar ten przejęło miasto. Obecnie jest tu osiedle mieszkaniowe (zdjęcia sprzed realizacji inwestycji).

Widok na wjazd do szańca od strony ulicy Mazowieckiej, 2013 rok.Szaniec Siederland na mapie Kołobrzegu i okolic z 1890 r.

Administratorem danych osobowych jest Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Złotej 3/9 78-100 Kołobrzeg, z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 512-583-918. Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2015-2023 GRH Kołobrzeg, tel. 500 166 222. Wszelkie prawa zastrzeżone.