Szaniec Siederlande

Była to pozostałość po XIX-wiecznych umocnieniach ziemnych, które powstały w ramach realizacji fortyfikacji polowych na przedpolu. Szaniec znajdował się na niewielkim wzgórzu u wejścia w przesmyk między "białymi" i "czerwonymi koszarami". Obecnie jest to małe wzniesienie po prawej stronie ul. Mazowieckiej, gdzie z lewej kończą się koszary i ostre zakręty jezdni.


Niemcy w 1945 roku mieli tu stanowiska broni maszynowej i obronne schrony bojowe, które spełniały rolę pozycji przesłaniania dla obu kompleksów koszar. Po wcześniejszym ostrzale artyleryjskim (przez batalionową kompanię moździerzy dowodzoną przez chor. Stanisława Nałęcz-Komornickiego; bezpośrednio kierował ogniem oficer ogniowy 6 kom chor. Wincenty Pyclik oraz przez ciężką artylerię ostrzeliwującą koszary) szturmem zdobyli wzgórze żołnierze 6 kom. 14 pp. W ataku tym zasłużyli się szczególnie strzelcy 1 plutonu: kpr. Jarzębski, kpr. Dec, strz. Jakubowski, celowniczy Marczak i inni...

Po wojnie, teren w całości zajęty przez wojsko, znadjował się tu teren szkoleniowy. Obecnie działka jest własnością miasta. Ma tu powstać hipermarket lub osiedle mieszkaniowe.

Widok na wjazd do szańca od strony ulicy Mazowieckiej, 2013 rok.Szaniec Siederland na mapie Kołobrzegu i okolic z 1890 r.