Szaniec Ceglany (Ziegel-Schanze)

Szaniec Ceglany powstał podczas rozbudowy twierdzy kołobrzeskiej twierdzy w latach 70-tych XVIII wieku. Znajdował się on w rejonie obecnych ulic Norwida i Grottgera czyli w tym czasie na północnym przedpolu twierdzy (obecnie jest to teren szkoły medycznej) na linii Bastionu Prusy.


Należał do fortyfikacji typu polowego, rozbudowanej w 1807 roku, ale nieukończonej w owym czasie. W tym czasie dobrze spełnił swoją rolę podczas oblężenia Kołobrzegu przez wojska napoleońskie. Odpierał on ataki na twierdzę od północy, pomiędzy Fortem Ujście a Fortem Wilczym, powstrzymując m.in. Polaków.

Szaniec Ceglany na planie inwentaryzacyjnym twierdzy z II polowy XIX wieku. © Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz.
GStA PK, XI. HA Karten, Kriegsministerium, Festungspläne, A 71237.
Teren Szańca Ceglanego w 2013 r.