Twierdza Kołobrzeg

Szaniec Ceglany (Ziegel-Schanze)

Szaniec Ceglany powstał podczas rozbudowy twierdzy kołobrzeskiej twierdzy w latach 70-tych XVIII wieku. Znajdował się on w rejonie obecnych ulic Norwida i Grottgera czyli w tym czasie na północnym przedpolu twierdzy (obecnie jest to teren szkoły medycznej) na linii Bastionu Prusy.


Należał do fortyfikacji typu polowego, rozbudowanej w 1807 roku, ale nieukończonej w owym czasie. W tym czasie dobrze spełnił swoją rolę podczas oblężenia Kołobrzegu przez wojska napoleońskie. Odpierał on ataki na twierdzę od północy, pomiędzy Fortem Ujście a Fortem Wilczym, powstrzymując m.in. Polaków.

Szaniec Ceglany na planie inwentaryzacyjnym twierdzy z II polowy XIX wieku. © Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz.
GStA PK, XI. HA Karten, Kriegsministerium, Festungspläne, A 71237.
Teren Szańca Ceglanego w 2013 r.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Historia Kołobrzegu - Pamięć i Tożsamość Miasta” z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 6711817046. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres fundacja@historiakolobrzegu.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2015-2022 Fundacja Historia Kołobrzegu, fundacja@historiakolobrzegu.pl, tel. 500 166 222. Wszelkie prawa zastrzeżone.