Twierdza Kołobrzeg

Rawelin i Lunety Lębork

Rawelin i Lunety Lębork

Budowa Rawelinu Lębork trwała od początku istnienia twierdzy w XVII wieku. Jego celem była ochrona twierdzy od północnego wschodu i ochrona wjazdu do miasta po Moście Królewskim (zobacz)

W XVIII wieku, podczas przebudowy twierdzy za czasów Fryderyka II, teren ten wzmocniono dodatkowo dwiema lunetami, dzięki czemu dodatkowe wzmocnienie otrzymała Brama Lęborska.

Do dnia dzisiejszego zachowała się część prawej Lunety Lębork. Znajduje się w Parku im. generała Jana Henryka Dąbrowskiego, który dzięki staraniom Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Kołobrzegu i przychylności Urzędu Miasta Kołobrzeg, został wpisany do rejestru zabytków.

W 2011 roku przeprowadzono ważną inwestycję w parku, polegającą na czyszczeniu fosy, którą mieszkańcy popularnie nazywają stawkiem. Potem została ona napełniona wodą i ponownie zarybiona. Fosa obejmowała obok zachowanej część prawej Lunety Lębork, także Bastion Pomorze (zobacz).

Prawa Luneta Lębork - 2013 r.
Prawa Luneta Lębork - widok w kierunku Bastionu Pomorze.
Pod Lunetą Lębork - 2011 r. podczas czyszczenia fosy.
Fosa w kierunku Bastionu Pomorze.
Widok z fosy w kierunku Rawelinu Lębork.
Pracownicy Urzędu Miasta z kol. Przemkiem Gryniem (foto) na prawej Lunecie Lębork podczas wizji lokalnej.
Czyszczenie fosy - 2011 r.
Polski Związek Wędkarki odławia ryby z fosy, zwanej stawkiem - 2011 r.
Rawelin Lębork wraz z lunetami na planie inwentaryzacyjnym twierdzy z II polowy XIX wieku. © Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz.
GStA PK, XI. HA Karten, Kriegsministerium, Festungspläne, A 71237.

Administratorem danych osobowych jest Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Złotej 3/9 78-100 Kołobrzeg, z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 512-583-918. Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2015-2023 GRH Kołobrzeg, tel. 500 166 222. Wszelkie prawa zastrzeżone.