Twierdza Kołobrzeg

Rawelin i Lunety Bytów

Rawelin Bytów był niezwykle ważnym dziełem fortyfikacyjnym, które służyło do obrony twierdzy od północy. Rozciągało się wraz z lunetami od skrzyżowania z obecną ulicą Budowlaną, wzdłuż ulicy Walki Młodych, aż za skrzyżowanie z ulicą Katedralną. 

Fortyfikacja powstała w XVII wieku celem wsparcia dla Bastionu Prusy i Bastionu Nowa Marchia (Neumark). Obie lunety dodano w drugiej połowie XVIII wieku, celem lepszej obrony od strony północnej. Obiekt zasłynął na obrazie Fritza Grotemayera "Pod Kolbergiem", w ramach walk pod twierdzą w 1807 roku.

Fritz Grotemayer "Pod Kolbergiem" 1807 r. © Urząd Miasta Kołobrzeg, H. Kroczyński.
Pas zieleni pomiędzy budynkami: Rawelin Bytów i lunety. Zdjęcie z lotu ptaka. © Przemek Dawid.
Skrzyżowanie ulicy Giełdowej i Walki Młodych. Widok na wschód w kierunku prawej Lunety Bytów.
Rawelin Bytów i fosa.
Rawelin Bytów, widok w kierunku lewej lunety.
Rawelin Bytów, widok z wieżowca przy ul. Ratuszowej w kierunku lewej lunety, a dalej Bastionu Prusy.

Rawelin Bytów z lunetami na planie inwentaryzacyjnym twierdzy z II polowy XIX wieku. © Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz.
GStA PK, XI. HA Karten, Kriegsministerium, Festungspläne, A 71237.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Historia Kołobrzegu - Pamięć i Tożsamość Miasta” z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 6711817046. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres fundacja@historiakolobrzegu.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2015-2022 Fundacja Historia Kołobrzegu, fundacja@historiakolobrzegu.pl, tel. 500 166 222. Wszelkie prawa zastrzeżone.