Rawelin (bastion) Cleve

Obiekt znany także pod nazwą Bastion Cleve. Był dziełem wysuniętym najbardziej na południowy wschód, naprzeciw Bastionu Magdeburg, obecny teren ulicy Basztowej. 

Stanowił część zespołu umocnień Wyspy Solnej - osłaniał zabudowę młyna. Powstał po 1693 roku za czasów elektora Fryderyka III na miejscu wcześniejszych umocnień powstałych w latach 30-tych XVII wieku.

Bastion Cleve - stan obecny - widok z Bastionu Magdeburg.
Bastion Cleve na planie inwentaryzacyjnym twierdzy z II polowy XIX wieku. © Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz.
GStA PK, XI. HA Karten, Kriegsministerium, Festungspläne, A 71237.