Twierdza Kołobrzeg

Fort Napoleona (Hohe-Berg)

Hohe-Berg Schanze (Fort Napoleona) - znajduje się po prawej stronie ulicy Bolesława Krzywoustego (wyjeżdżając z miasta w kierunku Białogardu), przy byłe już pętli autobusu linii nr 7.


Przy budowie tego szańca w 1807 r., wykorzystane zostały resztki istniejącego tam pruskiego szańca z 1761 r. Podczas oblężenia Kołobrzegu przez napoleońskie wojska z fortu prowadzony był ostrzał artyleryjski. Na planach francuskich był to Fort Nr 1. Najpierw, umocnili go sami Prusacy, a potem, gdy Włosi zbliżyli się w kierunku twierdzy, podciągnięto tu armatę. O tę fortyfikację toczyły się zacięte walki.

4 marca 1945 r. podeszła pod szaniec część 45 brygady pancernej w sile 5 czołgów T-34. Przed świtem radzieckie czołgi zaatakowane zostały przez niemieckie 4 czołgi i 3 (inne źródła mówią, że 4) działa pancerne, które wyrwały się z otaczanego przez radzieckie wojska Białogardu. Atak niemiecki zaskoczył zupełnie Rosjan. Bez strat własnych Niemcy zniszczyli wszystkie 5 czołgów. Już bez przeszkód grupa ta zasiliła załogę twierdzy.

Zarysy wałów szańca widoczne były do 2017 roku, kiedy to rozebrano go pod budowę dogi ekspresowej S6. Naprzeciw szańca, po lewej stronie ulicy, znajduje się tzw. „wysoki dom”, który z racji swego położenia na górze, w 1945 r. Polacy wykorzystywali jako punkt obserwacyjny.

W 2017 roku, podczas wykopalisk archeologicznych, przy fortyfikacji znaleziono szczątki 9 osób, prawdopodobnie żołnierzy poległych w 1807 roku.

Widok na Fort Napoleona od strony ul. Krzywoustego.
Widok na Fort Napoleona od strony ul. Krzywoustego.
Widok z Fortu Napoleona na centrum miasta i przedpole twierdzy.
Fort Napoleona.
Tzw. "wysoki dom" przy ul. Krzywoustego.
Wnętrze Fortu Napoleona.
Znalezione w 2017 roku szczątki ludzkie. Fot. GGKiA.

Administratorem danych osobowych jest Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Złotej 3/9 78-100 Kołobrzeg, z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 512-583-918. Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2015-2023 GRH Kołobrzeg, tel. 500 166 222. Wszelkie prawa zastrzeżone.