Twierdza Kołobrzeg

Dzieło Rogowe Ujście

Dzieło Rogowe Ujście to najważniejszy zespół fortyfikacji głównych. Jego celem była osłona Bramy Ujście, a także kurtyny między bastionami Halberstadt i Prusy, która była zbyt długa i zakrzywiona, aby ją zabezpieczyć zwykłym rawelinem. Dzieło to wraz z dwoma rawelinami powstawało od 1655 roku. W ramach rozbudowy Twierdzy Kołobrzeg w latach 1770-1774, przed dziełem wykonano zupełnie nowy front fortyfikacji, składający się z przeciwstraży, lunet, rawelinu i słoniczoła.

Dzieło to skutecznie chroniło twierdzę od zachodu i północnego-zachodu, od Parsęty po Bastion Prusy i Rawelin Bytów. Było niezwykle rozległe i zajmowało obszar kilku tysięcy metrów kwadratowych. Na jego miejscu znajduje się obecny Skwer Pionierów i Park 18 Marca, a także zabudowa miejska pomiędzy ulicami Łopuskiego i Dworcową.Dzieło Rogowe Ujście na planie inwentaryzacyjnym twierdzy z II polowy XIX wieku. © Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz.
GStA PK, XI. HA Karten, Kriegsministerium, Festungspläne, A 71237.


Widok na Dzieło Rogowe Ujście - Park 18 Marca (Kaiserplatz).


Dzieło Rogowe Ujście - widok w kierunku północno-zachodnim na Adolf Hitler Platz.


Dzieło Rogowe Ujście. Widok na kolegiatę od strony Skweru Pionierów, 2013 rok.


Skwer Pionierów, 2012 rok.


Park 18 Marca, 2013 rok.


Widok na Dzieło Rogowe Ujscie od zachodu, obecnie Park 18 marca od strony pomnika przyrody - buka zwyczajnego.
Widok na Dzieło Rogowe Ujście z hotelu New Skanpol, 2013 rok.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Historia Kołobrzegu - Pamięć i Tożsamość Miasta” z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 6711817046. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres fundacja@historiakolobrzegu.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2015-2022 Fundacja Historia Kołobrzegu, fundacja@historiakolobrzegu.pl, tel. 500 166 222. Wszelkie prawa zastrzeżone.