Brama Lęborska i Most Królewski

Rawelin Lęborski powstawał od 1655 roku. Jego głównym celem była osłona kurtyny pomiędzy Bastionem Nowa Marchia a Pomorze i położoną w niej Bramy Lęborskiej.


 W XVII wieku była to jedna z trzech głównych bram, obok Bramy Ujście i Bramy Radzikowskiej. Prowadziła w kierunku wschodnim na Przedmieście Lęborskie.


Brama Lęborska i Most Królewski. © Urząd Miasta Kołobrzeg, H. Kroczyński.
Widok w kierunku Bramy Lęborskiej, 2013 rok.
Brama Lęborska z mostem, na planie inwentaryzacyjnym twierdzy z II polowy XIX wieku. © Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz.
GStA PK, XI. HA Karten, Kriegsministerium, Festungspläne, A 71237.