Bastion Nowa Marchia (Neumark)

Najdalej wysunięte na północny wschód dzieło fortyfikacji głównych. Znajdowało się przy skrzyżowaniu obecnych ulic Budowlanej i Walki Młodych. 


Pierwotnie, jedno z największych powierzchniowo dzieł po wybudowaniu w połowie XVII wieku. Kilkukrotnie przebudowywane. W 1735 roku zlikwidowano nadszaniec tego bastionu. Przy lewym barku znajdowała się wzmocniona podwójna kurtyna. W środku bastionu znajdowały się kazamaty.

Po wojnie, na terenie bastionu znajdował się "Dom Chłopa", później przerobiony na znaną w mieście dyskotekę "Kazamaty". Obiekt rozebrano w 2010 roku. Obecnie, powstaje tam market "Sano" (2013 r.).

Widok w kierunku bastionu od wschodu.
Rozbiórka dawnej dyskoteki "Kazamaty" na terenie bastionu - 2010 r.
Widok w kierunku bastionu z wieży bazyliki.
Bastion Nowa Marchia - skrzyżowanie ulic Walki Młodych i Budowlanej.
Wnętrze bastionu, obecnie budowa marketu.
Bastion Nowa Marchia na planie inwentaryzacyjnym twierdzy z II polowy XIX wieku. © Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz.
GStA PK, XI. HA Karten, Kriegsministerium, Festungspläne, A 71237.