Bastion Prusy (Preussen)

Był obszerny, a jego wnętrze wypełniał wąski nadszaniec, o nieregularnym narysie niepowtarzającym planu bastionu. 


Również w tym dziele znaleźć można było magazyn prochu, był to już jednak nowożytny magazyn w postaci niewielkiej kazamaty przykrytej sklepieniem bomboodpornym, pochodzący z 1693 r. Magazyn ten, po przebudowie z lat 1770-1774 został włączony do kazamaty mieszkalnej bastionu. W czasie oblężenia twierdzy w 1807 r. służył jako mieszkanie dla komendanta twierdzy; mieszkał tam między innymi Gneisenau podczas oblężenia.

Bastion znajdował się w okolicy obecnego skrzyżowania ulicy Łopuskiego i Alei Jana Pawła II (Walki Młodych).

Kazamata z mieszkaniem dla komendanta twierdzy w Bastionie Prusy. Rysunek Otto Rubowa.
Bastion Prusy - rysunek Otto Rubowa.
Kanał forteczny w okolicy skrzyżowania obecnej Alei Jana Pawła II (Walki Młodych) i Łopuskiego przy dawnym Bastionie Prusy. Koniec XIX w. © Jerzy Patan.
Teren Bastionu Prusy, tyły ulicy Dubois, koniec XIX wieku. © Jerzy Patan.
Widok w kierunku Bastionu Prusy, skrzyżowanie Łopuskiego i Alei Jana Pawła II (Walki Młodych)
Widok w kierunku Bastionu Prusy i Lunety Bytów od obecnej Alei Jana Pawła II (Walki Młodych)
Bastion Prusy na planie inwentaryzacyjnym twierdzy z II polowy XIX wieku. © Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz.
GStA PK, XI. HA Karten, Kriegsministerium, Festungspläne, A 71237.