Bastion Pomorze (Pommern)

Duże dzieło położone obok Bastionu Magdeburg, służące obronie twierdzy od wschodu. 

Po rozbudowie w XVIII wieku, zaopatrzone w kazamaty i budynki dla żołnierzy. W niewielkim stopniu zachowane po dzień dzisiejszy. W Parku Jana Henryka Dąbrowskiego widoczna jest fosa oraz narys ziemny. Od strony ulicy Kamiennej znajduje się tam parking.

Bastion Pomorze (Pommern), pozostałości w Parku Dąbrowskiego, narys i fosa.
Bastion Pomorze - narys od południa.
Bastion Pomorze - widok w kierunku fosy.
Bastion Pomorze - obecnie parking.
Bastion Pomorze - obecnie parking.
Bastion Pomorze na planie inwentaryzacyjnym twierdzy z II polowy XIX wieku. © Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz.
GStA PK, XI. HA Karten, Kriegsministerium, Festungspläne, A 71237.