Bastion Halberstadt

Dzieło znajdowało się nad Parsętą, w okolicy obecnego skrzyżowania ulicy Rzecznej i Łopuskiego.


Miało nietypową formę, dodano do niego od południa wał o narysie dwuramiennika. Wnętrze bastionu wypełniał wąski i długi nadszaniec, w którym tkwił magazyn prochu przerobiony ze starej, kolistej w planie baszty średniowiecznej. Przy bastionie znajdowała się grodza zasilająca kanały fortyfikacyjne. Fosa przed bastionem została wzniesiona już w 1684 roku.

Bastion Halberstadt - rysunek Otto Rubowa.
Bastion Halberstadt na planie inwentaryzacyjnym twierdzy z II polowy XIX wieku. © Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz.
GStA PK, XI. HA Karten, Kriegsministerium, Festungspläne, A 71237.
Widok na pozostałości bastionu, rok 2013.
Widok na pozostałości bastionu, rok 2013.