Kołobrzeskie Bractwo Kurkowe

Bractwo powstało 29 lipca 2011 roku jako organizacja kultywująca tradycje strzeleckie, propagowanie i upowszechnianie strzelectwa, także z broni czarnoprochowej oraz promocję historii Powiatu Kołobrzeskiego. Organizacja angażuje się w działalność społeczną miasta i powiatu, poprzez organizację wystaw i prezentacji, a także strzelanie z armaty podczas ważnych uroczystości o charakterze państwowym, sportowym i rekreacyjnym.

Bractwo posiada własne mundury. Członkowie uświetniają w nich swoją obecnością ważne ceremonie.

Więcej o Bractwie: www.bractwokurkowe.kolobrzeg.pl.