Miejski Szlak Fortyfikacji

Szlak ten zrealizowany przez Urząd Miasta Kołobrzeg oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum, powstał w 2011 roku. To pierwszy szlak, który w ogóle objął kołobrzeskie fortyfikacje, a który pozwala turystom odbyć spacer śladami nowożytnej historii miasta.


Niestety, jego autorzy poszli na daleko idące kompromisy, generalnie łącząc szlak z muzeum, co należy uznać za nieporozumienie. Stworzono ogromną i niezrozumiałą pentlę, zamiast zrealizować szlak z odnogami, prowadzącymi do ciekawych miejsc, umożliwiając kilkudniowe spacery w różne rejony miasta, gdy tymczasem kompletnie usunięto ze szlaku część miasta po zachodniej stronie Parsęty. Pominięto fortyfikacje XX-wieczne z dużą szkodą dla turystów. Oznakowanie szlaku w zakresie tablic docelowych na miejscu poszczególnych fortyfikacji jest słabe i wymaga poprawienia.


Mapa fortyfikacji. © Urząd Miasta Kołobrzeg. KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ.


Miejski Szlak Fortyfikacji. KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ.