Tradycje obronne Kołobrzegu

Tradycje obronne Kołobrzegu

Fundacja Historia Kołobrzeg podpisała z gminą Miasto Kołobrzeg, reprezentowaną przez Annę Mieczkowską, prezydent Kołobrzegu, umowę na realizację projektu pt. "Tradycje obronne Kołobrzegu".

Nasz projekt jest jednym z 29, które wygrał konkurs ogłoszony na realizację zadań z zakresu kultury w 2020 roku. Fundacja Historia Kołobrzegu realizować będzie go wspólnie z Kołobrzeskim Bractwem Kurkowym i Zarządem Portu Morskiego, a we współpracy z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Celem zadania jest m.in. upowszechnienie historii miasta nad Parsętą, a także ożywienie Reduty Morast w Porcie Jachtowym, upiększanie miejskich imprez, realizacja Szkoły Kadetów dla dzieci czy powstanie i promocja Szlaku Trzech Fortów. Koszt realizacji zadania to 22 tysiące złotych, z czego w budżecie miasta zarezerwowano 19 tysięcy.