Twierdza Kołobrzeg

W sobotę chrzest nowej armaty

W sobotę chrzest nowej armaty

W sobotę 2 lipca, w 215 rocznicę zakończenia oblężenia Twierdzy Kołobrzeg w wojnie francusko-pruskiej, o godz. 19.00 w Reducie Morast odbędzie się prezentacja nowej armaty pruskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg, a także nowych mundurów i wyposażenia.

GRH Kołobrzeg rekonstruuje Regiment Piechoty von Owstiena (Nr 7) z okresu oblężenia Twierdzy Kołobrzeg w 1807 roku i w okolicy tej daty. W 1806 roku pułk był częścią pruskiego korpusu rezerwowego. W 1807 roku, trzeci batalion regimentu w sile czterech kompanii muszkieterów brał udział w obronie Twierdzy Kołobrzeg. Późniejszy Nowopruski Pułk Grenadierów nr 2 kontynuował tradycję, w Reichswehrze IR 5, pierwszej i drugiej kompanii.

GRH Kołobrzeg działa w ramach Fundacji Historia Kołobrzegu. W ramach grantów wspierających działalność organizacji kultury, dzięki wsparciu prezydent Anny Mieczkowskiej, udało się zakupić kopię pruskiej armaty czarnoprochowej z XVIII wieku, która została wykonana na Śląsku. W sobotę zostanie ochrzczona i po raz pierwszy odpalona w Kołobrzegu. Mundury pozyskał Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu, przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze". Powstanie grupy rekonstruującej czasy Twierdzy Kołobrzeg było możliwe dzięki współpracy z Garnizonem Gdańsk. Jest to zadanie wypełniające zapisy Programu Opieki nad Zabytkami w Kołobrzegu, polegające na ożywianiu kołobrzeskich fortyfikacji. Dla fanów kołobrzeskich zabytków i fortyfikacji czekają upominki książkowe o historii naszego miasta. Zapraszamy!

Fot. P. Gryń

Administratorem danych osobowych jest Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Złotej 3/9 78-100 Kołobrzeg, z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 512-583-918. Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2015-2023 GRH Kołobrzeg, tel. 500 166 222. Wszelkie prawa zastrzeżone.