Twierdza Kołobrzeg

Nowa armata w Twierdzy Kołobrzeg

Nowa armata w Twierdzy Kołobrzeg

Do Reduty Morast trafiła nowa armata. Do tej pory były tam armaty brackie. Teraz, jest to kopia XVIII wiecznej armaty pruskiej.


W 2018 roku Kołobrzeskie Bractwo Kurkowe symbolicznie przejęło Redutę Morast, którą przez kilka miesięcy restaurował Zarząd Portu Morskiego. Dzięki temu, zabytek został przywrócony mieszkańcom i turystom w nowej, lepszej formie. W 2020 roku udało się wprowadzić salut bracki w reducie, a w 2021 roku Fundacja Historia Kołobrzegu realizowała program zrealizowany we współpracy w gminą Miasto Kołobrzeg pod nazwą „Szkoła Kadetów”.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego doceniło Gminny Program Opieki nad Zabytkami, realizowany przez gminę Miasto Kołobrzeg. Dokument powstał w Urzędzie Miasta, a zatwierdziła go Rada Miasta Kołobrzeg. Efekty osiągniętego w ramach tego założenia, spowodowały, że Kołobrzeg został wyróżniony w ministerialnym konkursie, realizowanym pod auspicjami Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jednym z punktów, który spotkał się z wysoką oceną, była rewitalizacja i ożywienie Reduty Morast.

Tak dobre wyniki i oceny zewnętrzne działań prowadzonych przez Zarząd Portu Morskiego oraz Fundację Historia Kołobrzegu skłoniły członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej Kołobrzeg do powołania do życia nowej sekcji, związanej z rekonstrukcją okresu pruskiego. Będzie o tym jeszcze mowa. Natomiast dalsze ożywianie kołobrzeskich fortyfikacji, które cieszy się zainteresowaniem nie tylko turystów, ale i kołobrzeżan, wymaga dosprzętowienia w kierunku okresu pruskiego. Członkowie GRH Kołobrzeg mieli okazję odwiedzić rekonstruktorów w poszczególnych fortyfikacjach na terenie Polski. Dzięki współpracy z Garnizonem Gdańsk udało się nawiązać kontakty, które pozwoliły zamówić kopię XVIII-wiecznej armaty pruskiej. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu gminy Miasto Kołobrzeg w ramach grantu na rzecz organizacji pozarządowej. Przez kilkanaście tygodni armata powstawała na Dolnym Śląsku. Dla Kołobrzegu wykonano replikę jednofuntowej lufy, którą zainstalowano na niebieskim, drewnianym łożu. Całość konstrukcji waży ok. 350 kilogramów i obecnie jest to największa armata czarnoprochowa w Kołobrzegu.

GRH Kołobrzeg, która obecnie z powodzeniem rekonstruuje okres Wojska Polskiego z czasów PRL i jest to 28 Pułk Zmechanizowany, po zakończonym projekcie „Szkoła Kadetów” i utworzeniu Szlaku Trzech Fortów, postawiła na większy nacisk w promocję okresu pruskiego, który ściśle wiąże się z Twierdzą Kołobrzeg. To 250 lat historii miasta nad Parsętą. Warto to wziąć pod uwagę, gdy spogląda się na miejskie fortyfikacje. Nie można też zapominać o dużym zainteresowaniu historią. A skoro tak jest, to nowy nabytek doskonale wpisze się w strategię promocji miasta poprzez historię, ale także w budowanie wizerunku nowego produktu turystycznego.Administratorem danych osobowych jest Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Złotej 3/9 78-100 Kołobrzeg, z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 512-583-918. Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2015-2023 GRH Kołobrzeg, tel. 500 166 222. Wszelkie prawa zastrzeżone.