Zlot Zimnowojenny w Porcie Jachtowym

Zlot Zimnowojenny w Porcie Jachtowym

Zlot Zimnowojenny odbył się już po raz szósty i w swojej historii po raz trzeci w Kołobrzegu. Impreza powróciła nad morze, po trzyletniej tułaczce w atomowym Podborsku.

Organizatorem imprezy jest Muzeum Oręża Polskiego przy współpracy m.in. z Fundacją Historia Kołobrzegu. Teren pod zlot został użyczony przez Zarząd Portu Morskiego, a dofinansowanie imprezy pochodzi z budżetu gminy Miasto Kołobrzeg. Trzon zlotu, tradycyjnie stanowiła Grupa Rekonstrukcji Historycznych Wybrzeże oraz GRH Kołobrzeg. Nie zabrakło także innych zespołów rekonstrukcyjnych. Na działce w Marinie Solnej powstało zlotowisko, na którym w reżimie sanitarnym można było oglądać historycznej pojazdy i dioramy. Udało się także zorganizować paradę ulicami miasta, a tankowanie zabytków odbyło się w Komunikacji Miejskiej.