DZIEŃ KOSZAR NA DZIEŃ DZIECKA [FOTO]

DZIEŃ KOSZAR NA DZIEŃ DZIECKA [FOTO]

GRH Kołobrzeg i GRH Wybrzeże, we współpracy z Zarządem i Radą Osiedla Zamoście w Kołobrzegu, zorganizowały z okazji Dnia Dziecka - Dzień Koszar.


Nasze pojazdy i sprzęt stanął na placu apelowym koszar 28 Pułku Zmechanizowanego. Przybyli mieszkańcy, przybyli również dawni żołnierze i dowódcy. Były wiele wspomnień i rozmów. Dzieci natomiast miały wiele atrakcji, w tym dmuchańce, muzykę darmowe pączki, lody, ale także grochówkę z naszej polowe kuchni. Imprezie patronował starosta Tomasz Tamborski oraz prezydent Anna Mieczkowska.