Towarzystwo

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kołobrzegu - zlikwidowane

Koło TOnZ w Kołobrzegu powstało w 2005 roku. Bardzo szybko przekształciło się w oddział, który działał bardzo prężnie. W 2016 roku podjęto decyzję o likwidacji oddziału, zakończoną w tym samym roku wypisaniem z Krajowej Rejestru Sądowego.

NASZE OSIĄGNIĘCIA:
- opracowanie historyczne i artystyczne wystaw o charakterze historycznym, w tym o historii Bazyliki Mariackiej w Kołobrzegu (wspólnie z Parafią Mariacką), o historii ratusza kołobrzeskiego (wspólnie z gminą Miasto Kołobrzeg), a także wystawy "Twierdza Kołobrzeg" dzięki dofinansowaniu Województwa Zachodniopomorskiego,
- stworzenie portalu historycznego "Twierdzakolobrzeg.pl" dzięki dofinansowaniu gminy Miasto Kołobrzeg,
- prowadzenie zajęć edukacyjnych, wykładów i prelekcji historycznych,
- opracowywanie i publikacja artykułów o historii miasta i okolic,
- tworzenie audycji historycznych w internecie,
- inicjowanie działań zmierzających do ochrony zabytków, wpisywanie obiektów do rejestru zabytków,
- stworzenie razem z Powiatem Kołobrzeskim publikacji pt. "Powiat Kołobrzeski, Portret Historyczny",
- stworzenie we współpracy z Muzeum Oręża Polskiego Pikniku Twierdza Kołobrzeg,
- podjęcie działań nad stworzeniem nowego produktu turystycznego w Kołobrzegu, związanego z historią miasta,
- udział w tworzeniu rekonstrukcji historycznych,
- podjęcie inicjatywy na rzecz powstania grupy rekonstrukcyjnej Twierdzy Kołobrzeg.