Fundacja

Od listopada 2014 roku trwajy prace nad powołaniem do życiu Fundacji "Historia Kołobrzegu". Powstała w 2015 roku organizacja pozarządowa została powołana w celu odkrywania przeszłości naszego miasta, kultywowania historii, prowadzenia działań edukacyjnych oraz naukowych, a także innych działań bezpośrednio związanych z dziejami miasta nad Parsętą.

W ostatnim czasie zauważalny jest wyraźny wzrost zainteresowania historią, zwłaszcza dziejami lokalnych małych ojczyzn. W przypadku Pomorza Zachodniego, mówimy o miastach, które w 1945 roku zostały przyznane Polsce, a do tego czasu miały historię związaną z państwem niemieckim, choć w czasach wcześniejszych była ona związana m.in. z Polską. Takim właśnie miastem jest Kołobrzeg.

Widoczny jest także wzrost zainteresowania militarnym i wojskowym aspektem historii Kołobrzegu. Przez wiele lat dzieje te były traktowane jako wrogie Polsce, związane z duchem militaryzmu pruskiego, obcego polskim dążeniom niepodległościowym, zwłaszcza po okresie rozbiorów. Dziś jednak jest to postrzegane inaczej, poprzez rozwój poszczególnych dzielnic, bitwy i kampanie, wreszcie powstałe dzieła sztuki. Finałem tego jest słynny bój o Kołobrzeg z marca 1945 roku.

Powołanie fundacji aktem notarialnym nastąpiło 29 stycznia 2015 roku.

Zarząd:
Robert Dziemba - prezes

Rada Fundacji:
Tomasz Łowkiewicz - przewodniczący
Aleksandra Muciek - członek

KRS:  0000544128
NIP 6711817046
REGON 360803450
Nr konta bankowego: BGŻ 02 2030 0045 1110 0000 0403 1680

Zapraszamy na stronę Fundacji: www.historiakolobrzegu.pl