Bracka witryna w Wieży Ciśnień

Bracka witryna w Wieży Ciśnień

Brat Robert Dziemba wstawił nowe oszklenie do naszej brackiej witryny w Wieży Ciśnień. W tym zabytkowym obiekcie przechowujemy nasze kufle. Mała rzecz, a cieszy...


Witrynę w historycznym obiekcie ufundował brat Jan Wołejszo. Członkowie Bractwa Kurkowego zdecydowali o ufundowaniu kufli, w które służą podczas brackich zebrań. Przechowywane są one właśnie w zabytkowej witrynie. Dzięki staraniom wiceprezesa Daniela Lipskiego, powstało nowe oszklenie witryny, zdobione godłem Bractwa Kurkowego. Jego wymiany dokonał strzelmistrz Robert Dziemba. To niewielka zmiana w Wieży Ciśnień, ale pierwsza na drodze zmian w funkcjonowaniu bractwa i jego jeszcze większego w krajobraz historyczny Kołobrzegu.