Twierdza Kołobrzeg

Walne zebranie Bractwa Kurkowego

Walne zebranie Bractwa Kurkowego

We wtorek, w Reducie Morast odbyło się zwyczajne walne zebranie Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego. Jest to organizacja, która ma najstarsze tradycje w naszym mieście, sięgające roku 1400.


Od początku istnienia miasta, jego główną siłą obronną stanowili członkowie cechów. Każdy cech miał wyznaczone odcinki muru miejskiego do obrony, wraz z wykuszami, bramami i basztami. Pomimo funkcjonowania i najmu oddziału zaciężnych do działań zbrojnych, co budziło kontrowersje w radzie miejskiej, główną organizacją związaną z organizacją obrony i szkoleniem strzeleckim kołobrzeżan było bractwo kurkowe. Kołobrzeskie Bractwo Kurkowe, znane tu jako Gildia Strzelecka, powstało w roku 1400 z inicjatywy dwóch burmistrzów: Hermana Bärwalde oraz Leonharda Bade. Od 2011 roku tradycje te kontynuuje właśnie Kołobrzeskie Bractwo Kurkowe.

Dzięki uprzejmości Zarządu Portu Morskiego, spotkanie odbyło się w odrestaurowanej Reducie Morast. Rozpoczął je potężny wystrzał z pistoletu skałkowego. Zgodnie z tradycją, pomyślność spotkania została otwarta toastem piwny z brackich kufli (od wieków bractwo miało swoją tradycję picia ciemnego piwa). Następnie, po 7-letniej kadencji wybrano nowy zarząd, na czele którego stanął Tomasz Tamborski i Daniel Lipski. Rozmawiano także o zintensyfikowaniu strzelania czarnoprochowego. Takich działań będzie o wiele więcej. Pierwsze z nich już w sobotę 8 lutego w Reducie Morast z okazji otwarcia wystawy na terenie Portu Jachtowego. W tym roku odbędą się również zawody o tytuł Króla Kurkowego. Bractwo wykonało specjalny ryngraf, który przez rok będzie mógł nosić Król Kurkowy. Planowane są również zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Do bractwa mogą też przystępować miłośnicy broni czarnoprochowej i tradycji strzeleckich. Wymagane przy tym jest odbycie stażu kandydackiego i jednomyślna uchwała wszystkich członków obecnych na walnym zebraniu.


Administratorem danych osobowych jest Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Złotej 3/9 78-100 Kołobrzeg, z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 512-583-918. Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2015-2023 GRH Kołobrzeg, tel. 500 166 222. Wszelkie prawa zastrzeżone.