Jan Wołejszo z patentem Bractwa

Jan Wołejszo z patentem Bractwa

Podczas majowego spotkania Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego w Wieży Ciśnień, odbyła się mała uroczystość związana z przyjęciem nowego brata.


Jan Wołejszo nie mógł uczestniczyć w strzelaniu w Białogardzie, gdzie nadawane były brackie patenty. Z tego powodu, uroczystość tę przełożyliśmy na kolejne oficjalne spotkanie. Prezes Bractwa, Tomasz Tamborski, wręczył patent nowemu bratu, przypominając mu o obowiązkach i prawach wynikających z przynależności do tej elitarnej organizacji.