Patenty dla nowych braci kurkowych

Patenty dla nowych braci kurkowych

Strzelanie na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Białogardzie było dobrą okazją do wręczenia patentów przyjętym w maju 2015 roku członkom Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego.


Kilka tygodni temu przeprowadziliśmy strzelanie armatą czarnoprochową, podczas której, wiceprezes Daniel Lipski wprowadził ceremoniał przygotowywania i odpalania armaty Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego. Tym razem, zawitaliśmy na strzelnicę w Białogardzie. Podczas krótkiej uroczystości, prezes Bractwa- Tomasz Tamborski, wręczył patenty braciom kurkowym: Andrzejowi Olichwirukowi oraz Robertowi Dziembie. Z powodów zawodowych, zabrakło brata Jana Wołejszy. Patent otrzyma on podczas najbliższego uroczystego spotkania braci kurkowych.