Z hukiem nad Parsętą przy moście w Ząbrowie

Z hukiem nad Parsętą przy moście w Ząbrowie

Już po raz trzynasty firma Troton, najstarsza polska organizacja ekologiczna Klub Gaja i Porozumienie dla Parsęty zorganizowały Wielkie Sprzątanie Parsęty. Nie zabrakło tam naszej armaty.


Akcja odbywała się przy moście w Ząbrowie. Dzieci, młodzież i dorośli zbierali odpady, które przyniosła Parsęta. Do akcji włączyli się strażacy z Gościna i POSP Tryton. Wydarzeniu towarzyszyły występy artystyczne, dobry grill i wiele innych atrakcji. Z armaty strzelało Bractwo Kurkowe, a z Nysą propagandową przybyło Muzeum Oręża Polskiego.