Przegląd mundurowy w Wieży Ciśnień

Przegląd mundurowy w Wieży Ciśnień

W restauracji "Colberg", spotkali się przedstawiciele kołobrzeskich grup rekonstrukcyjnych i Bractwa Kurkowego. Była to doskonała okazja do wypróbowania naszych bractwowych kuflów.


GRH Kołobrzeg, GRH Wybrzeże, Korpus Ochrony Pogranicza i Bractwo Kurkowe - przedstawiciele tych organizacji spotkali się celem zacieśnienia współpracy i omówienia działań na 2017 rok. Przy okazji, był to dobry moment do wypróbowania nowych kufli, które znajdują się w specjalnej witrynie w Wieży Ciśnień. W jej restauracje zaangażowali się bracia: Jan Wołejszo i Daniel Lipski.