Walne zebranie Bractwa Kurkowego

Walne zebranie Bractwa Kurkowego

15 marca 2016 r. w podziemiach ratusza, odbyło się coroczne walne zebranie członków Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego. Podsumowano rok 2015 i podjęto plany organizacyjne na 2016 rok.


Zarząd otrzymał absolutorium za 2016 rok, a tym samym skwitowanie z działalności Bractwa w minionych 12 miesiącach. Bractwo w tym czasie m.in. zaangażowane było w imprezy miejskie, a także Święto Twierdzy Kołobrzeg. W 2016 roku chcemy kultywować tradycje strzeleckie, otworzyć Salę Bractwa z Wieży Ciśnień i restauracji „Colberg”. Obecnie, dysponujemy trzema armatami i kilkoma sztukami broni czarnoprochowej. Celem Bractwa jest zdobywanie nowych członków i co ważne, uszycie mundurów dla obecnych członków, którzy jeszcze ich nie mają, aby zgodnie z regulaminem mogli reprezentować organizację.