Salut na Święto Konstytucji

Salut na Święto Konstytucji

Tradycją już stało się udział Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego w uświetnianiu rocznic narodowych. Takim świętem jest kolejna już rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.


Tym razem, strzelaliśmy z jednofuntowego falkonetu ustawionego na Skwerze Miast Partnerskich. W akcji udział wzięli: Artur Wasiewski, Dariusz Zawadzki i Robert Dziemba. Oddaliśmy 2 strzały. Nasza obecność spotkała się z dużym zainteresowaniem i aprobatą mieszkańców.