Zebranie założycielksie bractwa

Zebranie założycielksie bractwa

W piątek, 29 lipca 2011 r. w Sali Plafonowej Muzeum Oręża Polskiego zebrali się chętni, by założyć Kołobrzeskie Bractwo Kurkowe. W czasie posiedzenia dokonano przyjęcia statutu, wyboru władz i opracowania projektu pieczęci.


Prezesem Zarządu Bractwa został Tomasz STĘPIEŃ, wiceprezesem Andrzej TURCZYN, a członkiem Zarządu Henryk STRANC. Wybrano również organ nadzoru – Komisję Rewizyjną, w składzie: przewodniczący komisji – Stanisław ŻYŁA, członkowie – Artur MIKOŁAJEK i Artur WASIEWSKI. Oprócz ww. członkami Bractwa zostali: Sergey BELYAVSKIY, Zenon BRZĘK, Łukasz CZECHOWSKI, Leszek FABISIAK, Marcin HORNUNG, Dariusz KALETA, Mirosław KĘDZIORSKI, Daniel LIPSKI i Jacek TURCZYN.

Bractwo jest kontynuacją tradycji staropolskich, kiedy w każdym mieście praktycznie funkcjonowały takie bractwa. Założycielom zależy na zbudowaniu mostu kulturowego przez wieki, który niezależnie od upływu czasu, narodowości czy polityki wzmocni idee bractwa. Tradycje bractw kurkowych są niezwykle korzystne dla społeczności lokalnej, bowiem wiążą się nie tylko ze strzelectwem czy podtrzymywaniem tradycji, ale także z dbałością o kulturę fizyczną i popularyzowaniem historii. Członkowie dążą do reaktywowania bractwa, które istniało na naszym terenie przed wojną i mają zamiar aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta i powiatu. Bractwo Kurkowe ma kultywować i pielęgnować dzieje historii powiatu kołobrzeskiego, upowszechniać kolekcjonerstwo broni dawnej i nowej, krzewić patriotyzm wśród młodego pokolenia, upowszechniać wiedzę o obronności państwa. Bractwo ma również aktywnie włączać się w promocję Powiatu Kołobrzeskiego i organizację imprez. Po II wojnie światowej, takiej organizacji w naszym mieście jeszcze nie było. Członkiem Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego może zostać każdy o nieposzlakowanej opinii i wzorowej postawie obywatelskiej. Składka roczna to 120 złotych. Jednak, aby zostać jednym z braci, zgodę muszą wyrazić wszyscy dotychczasowi członkowie.