Informacje

Niemal 100 zdjęć z historii Wojska PolslkiegoFundacji Historia Kołobrzegu udało się zdobyć album ze zdjęciami żołnierzy, służących w Kołobrzegu w latach 50-tych. To prawdziwa gratka na badaczy tego tematu.


To pierwsza publikacja dotycząca całości zbiorów, które udało nam się pozyskać od rodziny jednego z żołnierzy, mieszkańca Warszawy, który odbywał służbę w latach 50-tych w Garnizonie Kołobrzeg. Siedziba dowództwa mieściła się wówczas przy obecnej ulicy Szpitalnej, w obecnym Zborze Świadków Jehowy.

Zbiór zawiera fotografie pamiątkowe i pozowane, a więc zdjęcia prywatne, z różnych miejsc w Kołobrzegu. Są zdjęcia wykonane na plaży, na terenie 19 Baterii Artylerii Stałej, w koszarach przy ul. Jedności Narodowej, a także przy ul. Szpitalnej. Tematyka funkcjonowania Wojska Polskiego w Kołobrzegu jest w literaturze niezwykle uboga. Na naszej stronie, mamy jeden rekord, opracowany przez Tomka Łowkiewicza (przeczytaj). Być może uda się rozszerzyć informacje na ten temat. Szerszy opis już wkrótce.

Załoga Twierdzy

Robert
Lobo
Przemek
Artur
Ola
Darek

In Memoriam

Jerzy Patan (1939-2016)  fotoreporter, dziennikarz, pasjonat historii. Autor wielu cennych książek o dziejach miasta. Pomagał życzliwie współtworzyć ten portal. Pozostanie w naszej pamięci.